ORP485 - redox sondy s výstupem RS485

sondy pro měření redox potenciálu s RS485 výstupem

 • Základní prvek pro vytváření senzorické sítě RS485  pro dataloggery a on-line systémy IoT (Lora, Sigfox, NB, GPRS)
 • Přesné měření REDOX potenciálu bez dalších převodníků a jiné elektroniky
 • Platinová měřící elektroda o průměru 4 mm a gelový elektrolyt s diafragmou
 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Měřící rozsahy -2000 mV až +2000 mV;-5 až +60 °C
 • Životnost 3 až 5 let s prodlouženým  intervalem rekalibrace
 • Galvanicky oddělené komunikační a napájecí obvody od měřící elektrody
 • Široký rozsah napájecího napětí od 5 do 24 V DC, nízká proudová spotřeba
 • Nízká pořizovací cena
 • Variantní provedení sond pro měření pH (PH485) a napětí iontově selektivních elektrod (ISE485)

Základní popis

Sonda ORP485 je určena pro měření oxidačně redukčního potenciálu. Mechanické provedení sondy  spojuje do jednoho kompaktního celku platinovou měrnou elektrodu, referentní argentchloridovou elektrodu oddělenou od měřeného roztoku diafragmou a měřící elektroniku řízenou mikroprocesorem.

Aby nedocházelo k ovlivňování měřené veličiny působením zemních proudů a indukovaných rušivých potenciálů, jsou měřící obvody včetně samotné elektrody galvanicky odděleny od komunikačního a napájecího kabelu sondy.

Samočistící provedení použité referentní elektrody zajišťuje stabilní a reprodukovatelný signál i v prostředí emulzí, suspenzí a jiných ulpívajících nečistot různého původu i nečistot způsobených chemickou reakcí. Elektroda tak do značné míry eliminuje např. negativní vliv rzi, tvrdé vody (sloučenin Ca, Mg jak ve formě uhličitanové, tak i síranové), olejových emulzí, ulpívajících organických a anorganických nečistot.

Použití

Kompaktní sonda ORP485 s číslicovým výstupem dat představuje moderní řešení pro přesné měření oxidačně redukčního potenciálu v mnoha vodárenských oborech a průmyslových odvětvích:

 •   Čistírny odpadních vod
 •   Chemický a potravinářský průmysl
 •   Plavecké bazény
 •   Výzkumné a vývojové projekty
 •   Monitorování životního prostředí, měření půdy

Mechanické provedení sond

Tělo sondy ORP485 obsahuje montážní závit G 3/4" ze strany elektrody (pro uchycení sondy do potrubního systému) i ze strany kabelového vývodu (uchycení sondy do držáku nebo snímače).

 

sondy pro měření redox potenciálu s RS485 výstupem

Konektorem M12 zakončený kabel u sondy ORP485-KxM12 usnadňuje montáž sondy do tyčového snímače TS500 (TS1700) a dovoluje rychlou kalibraci sondy nebo její snadnou výměnu na konci života.

Modbus RTU na RS485

Výstupní signál sondy používá široce rozšířenou sběrnici RS485 pod protokolem Modbus RTU. Přes tuto sběrnici lze sondy připojit na vzdálenost až 500 m přímo k řídícímu systému, zobrazovači nebo k dataloggeru. Ze sondy lze kromě velikosti měřeného redox potenciáílu na 1.  interním kanálu vyčítat i měřenou teplotu vody na kanálu 2.

Čtyřžilový propojovací a napájecí kabel umožňuje snadné vytváření senzorické sítě díky možnosti adresace každé sondy. K jedné sběrnici RS485 tak lze připojit více sond jednoho typu nebo několik obdobných sond pro sledování více veličin - např. sondy PH485 pro  měření pH nebo sondy typu ISE485 pro měření potenciálu iontově selektivních elektrod.

Sondy ORP485 lze rovněž kalibrovat pomocí komunikační sběrnici RS485. Kalibrační koeficienty uložené v sondě umožňují provádět kalibraci sond v laboratoři a v terénu pak stačí jen sondu připojit zpět do měřící sítě.

Příslušenství

Krytka elektrody KE145

Plastová krytka lektrody pro sondy typu ORP485. Krytka je vyrobena z tvrdé a hladké POM trubice o vnějším průměru 33 mm a má délku 145 mm. Na jednom konci je krytka opatřena vnitřním závitem 3/4".

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

Snímače TS500 a TS1700:

Nerezové tyčové snímače jsou určeny pro mechanické umístění sondy ORP485 do požadovaného místa. Držák se dodává v  délkách 500 mm nebo 1700 mm - na vyžádání lze dodat i držák jiné nestandardní délky.

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

 Tyčový snímač TS500 opatřený kabelovou vývodkou a uchycený v držáku DE2

Na dolním konci snímače je vnitřní závit G3/4" pro našroubován sondy ORP485 a na horním konci je připravení konektorová redukce M12/4F na M12/4M. Vnější horní konektor M12/4M slouží pro připojení snímače k nadřazenému řídícímu systému nebo dataloggeru. Spodní interní konektor uvnitř snímače M12/4F je určený pro připojení sondy typu ORP485-K2M12 (tj. sondy s kabelem dlouhým 2 m zakončeným konektorem M12/4M).

Variantně lze dodat snímač opatřený na horním konci jednoduchou kabelovou vývodkou pro protažení kabelu ze sondy typu ORP485-xM (volné zakončení připojovacího kabelu o délce x).

Džák snímače DE2

K tyčovým snímačům TS500 (TS1700) lze objednat polohovatelný nerezový držák DE2. Ten se pomocí třmenů nechá upevnit na zábradlí nebo jinou svislou konstrukci. Lze jej také připevni na zeď nebo jinou svislou pracovní plochu nad měřeným objektem.

Nastavitelný sklon snímače DE2 dovoluje, vysunutím tyčového snímače, umístit měřící elektrodu přesně do požadovaného místa měření aktivační nádrže, jímky nebo do otevřeného průtočného profilu.Držák pro snímač ISE485

 Držák DE2 určený pro uchycení tyčového snímače TS500 nebo TS1700

 

Technické parametry:

ORP elektroda: platinová elektroda s gelovým elektrolytem, samočistící se zvýšenou mechanickou odolností

Měřící elektroda: platinový terčík o průměru 4 mm

Měřící rozsah ORP (K1): -2000 mV až +2000 mV

Přesnost měření:  ± 2 mV

Měřící rozsah teplota (K2):  -5,0 °C až +60,0 °C

Přesnost měření:  ±0,7 °C

Doba náběhu nové sondy:  < 15 sec

Připojení ORP485-KxM: stíněný PUR kabel 4x0,25 délka x m, zakončení dutinky bez konektoru

Připojení ORP485-KxM12:  PUR kabel x m zakončený konektorem M12/4M; 4 piny (male)

Interface: RS485, protokol Modbus RTU (FINET), defaultní komunikační adresa 7, 19200 Bd

Napájecí napětí: 5 až 24 V DC / Imax < 20 mA; galvanické oddělení, Up > 500 V

Doba životnosti: 3 až 5 let v závislosti na složení měřeného média

Skladovací teplota: -5 °C až +60 °C

Maximální pracovní tlak: 1 bar (až 10 bar po dohodě s výrobcem)

Rozměry: největší průměr 40 mm, délka 115 mm (lze dodat i zkrácené elektrody)

Montážní závity pouzdra:  G3/4” na straně elektrody, G3/4” na straně kabelového vývodu

Materiál pouzdra a krytí:  POM / IP68

Hmotnost včetně kabelu:  150 g

Dokumentace: 
Ceníky
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Datasheet
E2
Datasheet
H7