Galvanicky oddělený rozbočovač pulsů OPTO3 má jeden pulsní vstup pro připojení signálu od snímače vodoměru nebo elektroměru a tři vzájemně galvanicky oddělené pulsní výstupy.

 OPTO3 - rozbočovač pulsního signálu

Charakteristika:

 • Vstupní pulsní signál rozbočuje do tří vzájemně oddělených výstupů A, B a C 
 • Výstup-A: otevřený kolektor (Umax: 28 VDC, Imax: 0,2 A)
 • Výstup-B, Výstup-C: galvanicky oddělené výstupy, obousměrné polovodičové relé (Umax: 28 V, Imax: 50 mA, Rmax: 10 Ω)      
 • Výstupy s funkcí tvarovače a prodlužovače krátkých pulsů, potlačení zákmitů na vstupním signálu 
 • Vstup nastavitelný pro snímače s otevřeným kolektorem i pro snímače s proudovým / napěťovým výstupem
 • Volitelná velikost napájecího napětí připojeného snímače (Usupply nebo 3,3V)
 • Přepěťová ochrana vstupů i výstupů
 • Velmi nízká klidová proudová spotřeba pro bateriově napájené aplikace (po vypnutí signalizačních LED Iq < 10 μA)
 • Napájecí napětí v rozsahu 3,5 až 28 VDC
 • Montáž na DIN lištu 35 mm, šířka 17,5 mm
 • Kompatibilní s přístroji FIEDLER AMS 

Základní popis:

Vstup INPUT:

Ke vstupu IN lze připojit jak pulsní snímač s otevřeným kolektorem (OPTO), tak snímač s mechanickým nebo polovodičovým spínacím kontaktem (REED). Po přestavění propojky PR2, přístupné po sejmutí horního víčka přístroje, lze ke vstupu INPUT připojit i snímače s proudovým nebo napěťovým výstupem, které lze z přístroje i napájet.

Výstupy OUT-A, OUT-B a OUT-C:

Tři pulsní výstupy OUT-A, OUT-B a OUT-C mohou sloužit pro řízení technologie (dávkovácí čerpadla) nebo sběr dat (dataloggery, telemetrie). Z důvodu potlačení zemních smyček a pro zvýšení spolehlivého provozu jsou pulsní výstupy OUT-B a OUT-C galvanicky odělené jak vzájemně, tak i od napájecího napětí rozbočovače a pulsního výstupu OUT-A. Výstup OUT-A je typu otevřený kolektor a tvoří jej spínací tranzistor spojený se záporným pólem napájecího napětí. Výstupy OUT-B a OUT-C obsahují polovodičový spínací prvek bez polarity. 

OPTO3 - rozbočovač pulsního signálu

Technické parametry

Vstup IN, PR2-A:  aktivní stav = sepnutí vstupu IN se svorkou GND; Rmax: 1000 Ω; Imax: 1,5 mA     

Vstup IN, PR2-B:  aktivní stav =  vstupní proud > 1.5 mA; Umin: 3.0 VDC; Umax: 28 VDC; hystereze: 0,2 mA  

Četnost pulsů:  max 25 Hz; minimální doba trvání pulsu 20 ms (kratší pulsy jsou potlačeny)

Výstup OUT-A:  tranzistorový spínač výstupu k  záporné svorce napájecího napětí GND pro připojení dataloggeru, telemetrie nebo signalizačního obvodu; Umax: 28 VDC; Imax: 200 mA; Rmax: 100 mΩ

Výstup OUT-B: polovodičové obousměrné relé; Rmax: 10 Ω; Umax 28 VDC; Imax: 50 mA; galvanické oddělení výstupu OUT-B od napájecího napětí a výstupu OUT-C; izolační napětí 1500 V   

Výstup OUT-C: polovodičové obousměrné relé; Rmax: 10 Ω; Umax 28 VDC; Imax: 50 mA; galvanické oddělení výstupu OUT-C od napájecího napětí a výstupu OUT-B; izolační napětí 1500 V   

Externí napájecí napětí U SUPPLY: 3,5 až 28 VDC, kladná napájecí svorka: +USUP, záporná napájecí svorka: GND

Proudová spotřeba: PR3-A (signalizační diody zapnuté), klidový stav: max 3 mA, po dobu trvání pulsu: max 5 mA, PR3-B (signalizační diody vypnuté), klidový stav: max 10 µA, po dobu trvání pulsu: max 2 mA

Napájecí napětí Uopto (napájení připojeného externího snímače pulsů): PR1-A: UOPT= USUP; PR1-B: UOPT= 3,3 VDC / Imax: 25 mA

Připojovací svorky: šroubovací pro vodiče 0,15 až 2,5 mm2  

Mechanické rozměry (d x š x v): 90 mm x 17,5 mm x 56,4 mm 

Způsob montáže: DIN lišta 35 mm

Hmotnost: 75 g

Provozní a skladovací teplota: -30 °C až  +80 °C

Stupeň krytí:   IP20

Dokumentace: 
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Ceníky
Související řešení: