WD360 - snímač směru větru

WD360 - směrovka pro měření směru větru

Charakteristika

 • Celokovové provedení vhodné do horských provozních podmínek
 • Bezkontaktní snímání natočení rotoru
 • Rozlišení směru 1°.
 • Široký rozsah napájecího napětí 5 až 24 V DC
 • Extrémně nízká proudová spotřeba
 • Komunikace po sběrnici RS485 pod protokoly Modbus RTU a FINET
 • Volitelný sekundární výstup:
         - napětí 0-1 V DC  (0-360)
         - frekvence 0-360 Hz (0-360)
         - pulsy 0-360 pulsů/sec (0-360)

Základní popis

WD360 vyhodnocuje okamžitý směr větru bezkontaktně na principu snímání polohy magnetického pole rotoru s interním rozlišením lepším než 0,5 °.
Vedle okamžité hodnoty směru větru přístroj průběžně počítá i průměrnou hodnotu směru větru. Extrémně nízká proudová spotřeba přístroje dovoluje provádět měření a výpočty průměrné hodnoty směru větru ještě 30 minut po odpojení směrovky od napájecího napětí.
Připojená záznamová jednotka proto může ze směrovky WD360 vyčítat přes komunikační sběrnici RS485:

 •   okamžitou hodnotu směru větru
 •   průměrnou hodnotu směru větru

Komunikace mezi směrovkou WD360 a připojenou záznamovou nebo řídící jednotkou probíhá pod protokolem Modbus RTU nebo FINET.

Mechanické provedení

Směrovky WD360 a WD360-H doplňují anemometry typu WS103 o přesné sledování směru větru. Stejně jako anemometry, jsou i směrovky postaveny z odolných kovových materiálů (nerezová ocel a eloxovaná hliníková slitina) aby odolávali i náročným klimatickým podmínkám v horském a vysokohorském prostředí. Provozní spolehlivost směrovky zvyšují i použitá kvalitní nerezová ložiska.
Pro celoroční provoz je určena vytápěna verze směrovky WD360-H, která obsahuje v místě uchycení rotou topné těleso o výkonu 5 W. Aby bylo možno provozovat i vytápěnou směrovku pouze z akumulátorového zdroje napětí dobíjeného například ze solárního panelu, je vytápění řízeno mikroprocesorem. Ten v úsporném režimu zapíná topení jen po nezbytnou dobu při teplotách blízkých 0 nebo nižších a při dostatečně velkém napájecím napětí (nehrozí tak nekontrolované vybití akumulátoru).  

Sekundární výstupní signál

Směrovka WS103 má výstup dat vyveden na sběrnici  RS485 (protokoly Modbus RTU a FINET) a na sekundární výstup vyvedený na samostatný pin konektoru.
Sekundární výstup může být napěťový v rozsahu 0 až 1 V DC, frekvenční v rozsahu 0 - 360 Hz nebo pulsní v rozsahu 0 až 360 pulsů/sec. Všechny rozsahy odpovídají již přímo úměrně směru větru 0 až 360°. Pulsní i frekvenční výstup je tvořen otevřeným kolektorem (OK), který spíná k tomuto výstupu přivedené vnější napětí 3 až 30 V DC / 100 mA max.
Specifikaci sekundárního výstupu je vhodné stanovit již v objednávce přístroje. Bez této specifikace  se standardně dodává směrovka WD360 s nastaveným pulsním  výstupem.

WH700 - držák pro anemometr WS103 a směrovku WD360

Montážní uchycení snímače

Snímač WS103 je přizpůsoben pro snadnou a rychlou instalaci na vrchol stožáru o vnějším průměru 33 mm (1” trubka). Pro upevnění snímače na vrcholu stožáru slouží dva šrouby M5 v těle snímače. Kabel od připojovacího konektoru směrovky je možno táhnout vnitřkem stožáru až k záznamové jednotce. Pro snížení rizika poškození snímače statickým výbojem doporučujeme umístit na stožár nad anemometr jímací tyč a patu stožáru dobře uzemnit.
Je-li snímač instalován společně se směrovkou WD360, lze pro instalaci obou přístrojů použít držák WH700, který obsahuje jak upevňovací kotvení na stožár o průměru 40 až 60 mm, tak odnímatelný tyčový snímače atmosférických výbojů.

Doporučení pro umístění snímače

Směrovka WD360 spolu s anemometrem WS103 by měly být umístěny dostatečně vysoko nad povrchem (obvykle na vrcholu stožáru vysokého 2 až 10 m) a v takovém místě, které nebude zastíněno přilehlou budovou nebo lesním porostem. Doporučuje se, aby vzdálenost snímače od  překážky byla rovna alespoň 10 násobky výšky této překážky.

WD360 - směrovka pro měření směru větru

Základní technické parametry

Měřící rozsah: 0 až 360°

Rozlišení směru:

Způsob snímání polohy: bezkontaktní magnetický

Primární výstup: RS485, protokol Modbus RTU, FINET

Sekundární výstup: směr větru 0 až 360 ° :
       A)  pulsy 0 až 360 pulsů/s (OK)

       B)  frekvence 0 až 360 Hz (OK)
            OK:  Umax< 30 V DC, Imax < 100 mA

       C)  napětí 0 až 1 V DC

Napájecí napětí: 5 až 24 V DC

Proudový odběr: typ 0,2 mA, max 250 mA (po zapnutí)

Rozměry: výška 385 mm, poloměr směrovky 260 mm

Materiál: nerezová ocel,  Al slitina

Připojovací konektor: M12/5

Uchycení snímače: na stožár o průměru 33 mm (1”)

Hmotnost: 560 g

Volitelné příslušenství: ráhno WH700 pro paralelní  instalaci anemometru WS103 a směrovky WD360

Pracovní teplota: -40 °C až  +60 °C

Topné těleso (WD360-H): 12 V / 5 W

Dokumentace: 
Aplikace
Datasheet
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7