Iontově selektivní sondy ISE485

 

PŘIPRAVUJEME

 

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

 • Základní prvek pro vytváření senzorické sítě RS485 pro PLC, záznamníky dat a on-line systémy IoT (Lora, Sigfox, NB, GPRS)
 • Přesné měření iontově selektivního potenciálu bez dalších převodníků
 • Kombinové elektrody s referentní elektrodou v jednom těle
 • Elektrody s plastovou membránou s ionoforem nebo anorganickou membr
 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Měřící rozsahy -2000 mV až +2000 mV; -5 až +50 °C
 • Galvanicky oddělené komunikační a napájecí obvody od měřící elektrody
 • Široký rozsah napájecího napětí od 5 do 24 V DC, nízká proudová spotřeba
 • Nízká pořizovací cena
 • Variantní provedení sond pro měření pH (PH485) a redox potenciálu (ORP485)

Charakteristika

Sonda ISE485 spojuje do jednoho kompaktního celku   iontově selektivní elektrodu s referentní elektrodou a měřící elektroniku řízenou mikroprocesorem.
Aby nedocházelo k ovlivňování měřené veličiny působením zemních proudů a indukovaných rušivých potenciálů, jsou měřící obvody včetně samotné elektrody galvanicky odděleny od komunikačního a napájecího kabelu sondy.

Přehled dostupných ISE elektrod

Sondy ISE485 mohou být dodány s některou s iontově selektivních elektrod uvedených v katalogovém listu k tomuto produktu.

Spolu s ISE485 sondou lze objednat i odpovídající typ kalibračního roztoku.

Chloridová ISE485 (Cl-):

Kombinovaná chloridová elektroda ISE485 je určena pro měření koncentrace volného chlóru v úpravnách pitných vod, v bazénech a všude tam, kde se koncentrace chlóru může pohybovat v rozsahu od 0 do 1 mg/l vody. 

Pro správné měření je potřeba zajistit konstantní pH (+/-0,3 pH) a stálý průtok vody kolem elektrody.

 

iontově selektivní elektrody - chloridová

Elektroda obsahuje anorganickou membránu a referentní argentchloridovou elektrodou v jednom těle. Měrnou část tvoří zlátý terč o průměru 4 mm.iontově selektivní elektrody - chloridová

Charakteristika ISE485-Cl:

 • Přesné a dlouhodobě stabilní měření
 • Bezúdržbové provedení
 • Samočistící provedení elektrody
 • Rychlé ustalování signálu elektrody v bazénových vodách
 • Možnost přechovávat elektrody nasucho

Samočistící provedení elektrody zajišťuje zvýšenou odolnost měrných částí elektrody proti ulpívání vápenatých, hořečnatých a dalších sloučenin na bázi uhličitanů nebo síranů a odolnost proti usazování sloučenin železa a manganu. Kombinovaná elektroda se vyznačuje také zvýšenou odolností proti organickému znečištění bazénových vod jako jsou emulze, suspenze, oleje a tuky.

 

Amoniová ISE485 (NH4+):

Amoniová sonda ISE485 je určena pro provozní měření koncentrace amonikaku v odpadních nebo v průmyslových vodách.

Sonda obsahuje v jednom těle  plastovou membránu s ionoforem v kombinaci s referentní argentchloridovou elektrodou.

iontově selektivní elektrody - amoniová

Velikost výstupního napětí měřící elektrody může být v ovlivněna přítomností draslíkových iontů K+, protože měřící elektroda má přibližně 20 % citlivost také na draslíkové ionty oproti citlivosti na amoniak. 

Tato skutečnost se může nepříznivě projevit na přesnosti měření amoniaku v těch případech, kdy může docházet ke změně koncentrace draslíkových iontů nebo tam, kde je jejich koncentrace v porovnání s koncentrací amoniaku příliš vysoká. V takových případech je potřeba použít i draslíkovou ISE485 sondu a v nadřazeném systému provést odpovídající korekci výstupního sigmálu amoniové ISE485 sondy.   

 

Mechanické provedení ISE sond

Tělo sondy ISE485 obsahuje montážní závit G 3/4" ze strany elektrody (pro uchycení sondy do potrubního systému) i ze strany kabelového vývodu (uchycení sondy do držáku nebo snímače).

 

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová
Konektorem M12 zakončený kabel u sondy ISE485-KxM12 usnadňuje montáž sondy do tyčového snímače TS500 (TS1700) a dovoluje rychlou kalibraci sondy nebo její snadnou výměnu na konci života.

Modbus RTU na RS485

Výstupní signál sondy používá široce rozšířenou sběrnici RS485 pod protokolem Modbus RTU. Přes tuto sběrnici lze sondy připojit na vzdálenost až 500 m přímo k řídícímu systému, zobrazovači nebo k dataloggeru. Ze sondy lze kromě velikosti měřeného iontově selektivního napětí na 1.  interním kanálu vyčítat i měřenou teplotu vody na kanálu 2.

Čtyřžilový propojovací a napájecí kabel umožňuje snadné vytváření senzorické sítě díky možnosti adresace každé sondy. K jedné sběrnici RS485 tak lze připojit více sond jednoho typu nebo několik obdobných sond pro sledování více veličin - např. sondy PH485 pro  měření pH nebo sondy typu ORP485 pro měření oxidačně redukčního potenciálu.

Sondy ISE485 lze rovněž kalibrovat pomocí komunikační sběrnici RS485. Kalibrační koeficienty uložené v sondě umožňují provádět kalibraci sond v laboratoři a v terénu pak stačí jen sondu připojit zpět do měřící sítě.

Příslušenství

Krytka elektrody KE145

Plastová krytka lektrody pro sondy typu ISE485. Krytka je vyrobena z tvrdé a hladké POM trubice o vnějším průměru 33 mm a má délku 145 mm. Na jednom konci je krytka opatřena vnitřním závitem 3/4".

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

Snímače TS500 a TS1700:

Nerezové tyčové snímače jsou určeny pro mechanické umístění sondy ISE485 do požadovaného místa. Držák se dodává v  délkách 500 mm nebo 1700 mm - na vyžádání lze dodat i držák jiné nestandardní délky.

iontově selektivní elektrody - amoniová, chloridová

 Tyčový snímač TS500 opatřený kabelovou vývodkou a uchycený v držáku DE2

Na dolním konci snímače je vnitřní závit G3/4" pro našroubován sondy ORP485 a na horním konci je připravení konektorová redukce M12/4F na M12/4M. Vnější horní konektor M12/4M slouží pro připojení snímače k nadřazenému řídícímu systému nebo dataloggeru. Spodní interní konektor uvnitř snímače M12/4F je určený pro připojení sondy typu  ISE485-K2M12 (tj. sondy s kabelem dlouhým 2 m zakončeným konektorem M12/4M).

Variantně lze dodat snímač opatřený na horním konci jednoduchou kabelovou vývodkou pro protažení kabelu ze sondy typu ISE485-xM (volné zakončení připojovacího kabelu o délce x).

 

Džák snímače DE2

K tyčovým snímačům TS500 (TS1700) lze objednat polohovatelný nerezový držák DE2. Ten se pomocí třmenů nechá upevnit na zábradlí nebo jinou svislou konstrukci. Lze jej také připevni na zeď nebo jinou svislou pracovní plochu nad měřeným objektem.

Nastavitelný sklon snímače DE2 dovoluje, vysunutím tyčového snímače, umístit měřící elektrodu přesně do požadovaného místa měření aktivační nádrže, jímky nebo do otevřeného průtočného profilu.Držák pro snímač ISE485

 Držák DE2 určený pro uchycení tyčového snímače TS500 nebo TS1700

 

Technické parametry:

Měřící rozsah (K1): -2000 mV až +2000 mV

Přesnost měření: ± 2 mV

Měřící rozsah teplota (K2):  -5,0 °C až +60,0 °C

Přesnost měření: ±0,7 °C

Připojení ISE485-KxM:  stíněný PUR kabel 4x0,25 délka x m, zakončení dutinky bez konektoru

Připojení ISE485-KxM12: PUR kabel x m zakončený konektorem M12/4M; 4 piny (male)

Interface:  RS485, protokol Modbus RTU (FINET), komunikační adresa 7, 19200 Bd

Napájecí napětí: 5 až 24 V DC / Imax < 20 mA; galvanické oddělení, Up > 500 V

Doba životnosti: 2 až 3 roky v závislosti na složení měřeného média

Skladovací teplota:  0 °C až +60 °C

Maximální pracovní tlak: 1 bar (až 10 bar po dohodě s výrobcem)

Rozměry:  největší průměr 40 mm, délka 115 mm

Montážní závity pouzdra:  G3/4” na straně elektrody, G3/4” na straně kabelového vývodu

Materiál pouzdra a krytí:  POM / IP68

Hmotnost včetně kabelu: 150 g

 

 
 
 
 
Dokumentace: 
Ceníky
Datasheet
Soubory ke stažení: 
Prezentace
Datasheet
E2
Datasheet
Datasheet