Měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu, dešťových srážek, globální radiace, tlaku vzduchu, rychlosti a směru větru

Měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu, dešťových srážek, globální radiace,

Námi dodávané meteorologické stanice se vyznačují variabilitou, kompaktností, vestavěným GSM/GPRS modulem, nízkou cenou a podporou zpracování dat na serveru (datahosting).

Stanice využívají univerzální telemetrickou stanici M4016 v provedení 16 nebo 32 záznamových kanálů.

Měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu, dešťových srážek, globální radiace,

Ke vstupům stanice lze připojit mnoho snímačů a senzorů. Jejich přehled najdete v sekci produkty (pyranometry, anemometry, snímače relativní vlhkosti a teploty, srážkoměry, ...).

Kromě toho lze i k meteorologické stanici připojit snímač výšky hladiny vody a sondy pro měření kvalitativních parametrů vody:

  • konduktivita (ESV11)
  • pH (ESP11)
  • rozpuštěný kyslík (ESK11)

Velmi nízká proudová spotřeba jednotky M4016 dovoluje napájet meteorologické stanici jen z malého solárního panelu.

Dokumenty: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet