DV2: binární vstupně výstupní externí modul

Základní popis modulu DV2

Externí vstupně-výstupní modul DV2 rozšiřuje počet binárních vstupů a releových výstupů jednotek řídících jednotek FIEDLER AMS. K jedné jednotce ze připojit prostřednictvím rozhraní RS485 až dva externí moduly DV2, k jednotkám řady H3, H7 až 10 modulů DV2

DV2: binární vstupně výstupní externí modul

Zapojení svorek modulu DV2

 

Jeden modul DV2 obsahuje 16 binárních vstupů spínaných proti zemní svorce a 6 releových výstupů se spínacími kontakty 250V/6A.  Sepnutí binárního vstupu stejně jako sepnutí spínacího kontaktu relé je signalizováno rozsvícením příslušné LED diody.

Napájecí napětí modulu DV2 může být v rozsahu od 12 do 24V DC. Proudový odběr při sepnutí všech šesti relé je menší než 250 mA.

Rídící jednotka M4016 připojená přes vhodně vedené sériové rozhraní RS485 (signálové vedení bez souběhu se silovým vedením, kroucené párové vodiče) může být od modulu DV2 vzdálena až 500 m.

16 binárních vstupů

Vstupy modulu DV2 jsou aktivovány sepnutím příslušného vstupu se zemní svorkou GND. K sepnutí lze použít pomocný bezpotenciálový kontak stykače, volný kontakt relé či snímač s otevřeným kolektorem. V rozepnutém stavu je na vstupu napětí 5V DC a proud při sepnutí je menší než 5 mA.

Binární vstupy modulu DV2 lze použít pro monitorování chodů a poruch motorů, načítání motohodin, kontrolu vstupů do objektu, snímání mezních stavů servoklapek apod.

Na rozdíl od binární vstupů na přípojné desce jednotky M4016, se však u vstupů DV2 nejedná o kombinované vsupy pulsně-binární, nelze tedy na ně připojit výstup např. z pulsního vodoměru.

Nastavení názvu binárního vstupu, archivace jeho změny stavů a případně i jeho další vstup do spínacích podmínek pro řízení relé či odesílání varovných SMS, se provádí v připojené jednotce M4016. Celkem lze jednou jednotkou M4016 monitorovat až 40 binárních vstupů (8 vlastních a dalších 32 vstupů až ve dvou externích jednotkách DV2).

6 binárních výstupů

Spínací podmínky pro všechna relé se nastavují v řídící stanici změnou či nastavením příslušných parametrů. To umožňuje měnit spínací podmínky vzdáleným přístupem přes Internet a také spínat relé ručně pomocí klávesnice řídící jednotky nebo vzdáleně pomocí SMS z mobilního telefonu.

Každé relé je možné nastavit nejen jako limitní spínač či vzorkovač, ale i jako pulsní relé s nastavitelnou dobou sepnutí i vypnutí, nebo jako časové relé s maximálně 4 zapínacími a 4 vypínacími časy za den.

Díky možnosti řízení relé v závislosti na stavu binárních kanálů a relé seskupených do logické podmínky je řešitelný téměř každý požadavek na řízení připojené technologie. Jednou z přednastavených funkcí jednotky Q2 je i přímá podpora záskoků čerpadel při poruše některého z nich a jejich pravidelného střídání.

Připojení DV2 k řídící jednotce přes RS485

Modul DV2 komunikuje s jednotkou po sběrnici RS485 pod protokolem MODBUS RTU v základním nastavení, tj. rychlostí 19200 Bd, 1 stop bit, žádná parita.

Z výroby má každý modul DV2 nastavenu základní komunikační adresu ADR=1 (viz dolní obrázek).

Uživatel může pomocí bitů 4 pólového přepínače na desce modulu nastavit komunikační adresy v rozsahu 1 až 15. Adresa 0 není povolena. Adresa se nastavuje binárně, tj. jako součet váhy sepnutých bitů.

 

Adresa

 

Bit/váha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

..

15

1. / 1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

 

1

2. / 2

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

3. / 4

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

4. / 8

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

DV2: binární vstupně výstupní externí modul 

Adresace modulu DV2

Ruční řízení

Jednotka DV2 nemá vlastní tlačítka pro ruční ovládání relé. Ta lze sepnout pouze přes řídící stanici, ke které je jednotka připojena.
Spínat relé lze buď přes klávesnici stanice (menu Ruční řízení/Relé), nebo prostřednictvím SMS (pokud řídící jednotka obsahuje vestavěný GSM modul).

Mechanické provedení

Jednotka DV2 je určena pro montáž na DIN lištu 35mm do rozvaděče a má šířku 9 standardních modulů.

Příklad připojení I/O modulů k jednotce H7

Připojení I/O modulů k H7

Technické parametry

Binární vstupy 

16 vstupů; klidový stav UIN=5 V; sepnutí UIN < 0.5 V,Rmax  < 250 Ω 

Binární výstupy  

6 relé, spínací kontakt 230 VAC / 5 A; neinduktivní zátěž

RS485 

Kanály K1, K2 na RS485; protokol MODBUS RTU nebo FINET    

Kom. adresa 

0 + switch na desce (1 až 15)

Napájecí napětí 

10 až 26 V DC / I < 250 mA

Teplotní rozsah 

-25 °C až +60 °C

Rozměry / IP  

109 x 160 x 58 mm / IP 20 (šířka 9 modulů, DIN lišta)

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Manuál