Dobré zprávy obrazem

Řízení čistíren odpadních vod

Řízení čistíren odpadních vod

Čidla a snímače pro měření rozpuštěného kyslíku, redox potenciálu nebo pH. Snímače hladiny a průtoku. Řídící jednotky pro automatický provoz čistíren odpadních vod. Vzdálená správa a parametrizace, sběr dat přes GSM síť.

Systémy pro řízení závlah

Systémy pro řízení závlah

Zámecký park v Lednici je automaticky zavlažován systémem ventilů, které jsou řízeny ze stanice M4016. Tato stanice také monitoruje na několika místech v parku půdní vlhkost.

Řízení čistíren odpadních vod