MOST - parametrizace přístrojů do 2015

 

MOST je lokální desktopová aplikace určená pro počítače s operačním systémem Windows, která umožňuje parametrizaci telemetrických jednotek, dataloggerů a měřících převodníků FIEDLER poprvé uvedených na trh před rokem 2015.

Parametrizace přístrojů

Program slouží především k nastavování parametrů zařízení připojených k počítači komunikačním kabelem nebo vzdáleně prostřednictvím služby serveru.

Podrobný popis parametrů jednotlivých přístrojů a postup při jejich nastavení pomocí programu MOST je uveden vždy v příslušném manuálu k  přístroji.

Typické okno pro nastavení skupiny parametrů programem MOST - převzaté z manuálu malé telemetrické stanice STELA

Aktuální parametry připojeného zařízení lze uložit do samostatného souboru, následně je off-line editovat, zpětně nahrát i archivovat.

Zobrazení měřených dat

Naměřená data ze zařízení lze vizualizovat ve formě grafů a tabulek a případně si je také stáhnout do počítače a zálohovat. MOST je proto vhodný nástroj pro základní vyhodnocení naměřených dat v terénu.

Příklad zobrazení načtených dat z teplotního dataloggeru MINILOG - převzaté včetně vysvětlujících popisků z manuálu MINILOG

On-line vizualizace měřených dat

Kromě zobrazení archivovaných dat progarm MOST umožňuje zobrazovat na monitoru připojeného PC/notebooku i online právě měřené hodnoty analogových i binárních kanálů připojeným přístrojem

Diagnostika

Důležitou funkcí programu jei  diagnostika připojeného zařízení (stav napájecího systému, zaplnění datové paměti, kontrola chybového zásobníku a další).

Připojení

Načtení dat do programu je možné uskutečnit buď kabelem z připojené stanice, exportem datového souboru ze serveru nebo vytáčeným datovým voláním. Program je užitečný pro parametrizaci jednotek v místech, kde není možnost internetového připojení.

Program podporuje verzi Windows 7 a vyšší.

Licence

V sekci "Ke stažení" na stránkách výrobce můžete získat aktuální verzi programu MOST. Za předpokladu, že máte zakoupené licenční číslo, získáte neomezenou verzi. Jinak program slouží jako DEMO verze bez možnosti komunikace s přístroji.

Program lze pořídit ve standardní verzi pro instalaci na jeden počítač nebo ve verzi multilicence (ML), která umožňuje instalaci na neomezený počet počítačů v rámci organizace.

Program MOST není součástí standardní dodávky stanice.

Dokumentace: 
Manuál
Manuál
H40
Manuál
Manuál
Manuál
Manuál
Manuál
Manuál
Manuál
Soubory ke stažení: 
Ceníky