Dálkové řízení čerpacích stanic

Obdobou lokálního řízení čerpadel v čerpací stanice je jejich dálkové řízení v závislosti na vytížení ČOV zpracovávající odpadní vody přiváděné z jednotlivých čerpacích stanic.

I v tomto případě zůstaly zachovány funkce záskok a střídání popsané v předcházejícím odkazu „Lokální řízení ČS“.Navíc je zde možnost blokace čerpání v případě vysokého nátoku na ČOV a to jak od ostatních ČS, tak od řídící jednotky na ČOV.

Typická aplikace je definice časových oken pro čerpání jednotlivých ČS v síti, která díky časové synchronizaci se serverem pro sběr dat zajišťuje maximální efektivitu i při výpadku komunikačních sítí. V případě limitních stavů pak systém umožňuje předávání priorit mezi jednotlivými ČS prostřednictvím SMS zpráv a tedy požadovanou dynamickou změnu v definovaných programech.

Pro potřeby konkrétních aplikací lze zajistit i nadstandardní řešení v podobě on-line propojení prvků sítě ČS se serverem pro sběr dat.

Dokumenty: 
Prezentace
Datasheet
Datasheet
Manuál