Q2 - Průtokoměr pro otevřené profily, GSM/GPRS Datalogger

Čtyřkánálová vyhodnocovací jednotka pro měření okamžitého průtoku a proteklých objemů v otevřených měrných profilech. Průtokoměr Q2 obsahuje předdefinované konzumpční rovnice, vyjadřující závislost mezi hladinou a okamžitým průtokem, pro všechny běžné měrné přelivy a Parshallovy žlaby.

Jednotku Q2 lze také použít jako univerzální hladinoměr, kte kterému lze připojit množství různých čidel. 

Q2 Flow Meter - průtokoměr pro otevřené profily, GSM/GPRS Datalogger

 

 

Charakteristika

 • 4 záznamové kanály pro výpočet okamžitého průtoku i proteklých objemů, sledování stavů provoz/chyba snímače dle požadavků normy TNV 25 9305, zálohované napájení z interního Li-Pol akumulátoru 

 • Až 16 záznamových kanálů pro ultrazvukové, radarové nebo tenzometrické snímače hladiny (datalogger)

 • Přednastavené konzumpční rovnice pro Parshallovy žlaby a všechny běžné měrné přelivy, obecné zadání konzumpční rovnice, tabulkové zadání závislosti hladina/průtok

 • Dvousondové provedení průtokoměru podporuje kontrolu zpětného vzdutí
 • Nastavitelné výpočtové funkce nad měřícími kanály (součty, rozdíly, klouzavé součty, ...)
 • Průtokoměr Q2/KDO podporuje výpočet průtoku z připojené rychlostní KDO sondy (Dopplerův princip měření rychlosti proudění)

 • Dvoustavové vstupně-výstupní záznamové kanály pro sledování chodů a poruch čerpadel, vstupů do objektu a pro řízení připojených relé (logické funkce AND, NAND, OR, NOR, XOR nad kanály)

 • Řízení technologie pomocí 4 regulátorů s volbou pracovního režimu:  Hysterezní, PID, Pulsní ventil. Každému regulátoru lze přiřadit až 16 binárních a 4 analogové vstupy

 • Šifrované datové přenosy na server přes interní GSM/GPRS modul nebo přes Wi-Fi modul, a to jak pro změřená data, tak pro parametry a povely

 • Přímá GPRS komunikace mezi stanicemi (např. řízení soustavy VDJ - ČS)

 • Denní, měsíční a roční proteklé objemy přístupné přes klávesnici a displej

 • Přes webový prohlížeč přístupné grafy, tabulky, přehledové měsíční zprávy, ...

 • Systém varovných SMS aktivovaný limitními i gradientními alarmy, sepnutím binárního kanálu, ...
 • Volitelný radiový komunikační modul pro sběr dat z bezdrátových čidel

 • Autodiagnostika napojená na rozesílání varovných SMS a datový server (proud odebíraný připojenými snímači, vlhkost a teplota uvnitř přístroje, napětí a zbývající kapacita akumulátoru, ...)

 • Široká modularita způsobů napájení od externího akumulátoru 12V (s/bez solárního panelu) až po síťový zdroj 24 VDC nebo 230 VAC

 • Moderně navržen stanice s velmi nízkou vlastní proudovou spotřebou umožňuje až 6 měsíců provozu bez výměny akumulátoru při každodenním předávání změřených dat do databáze na server přes GPRS síť

 • Intuitivní ovládání a přehledné MENU, různé jazykové mutace, barevný grafický dotykový displej, klávesnice

 • Robustní kovová skříň s vysokým krytím IP67

 • Montážní kryt nebo uzamykatelný plastový box pro venkovní instalace

 

Základní popis

Čtyřkanálový průtokoměr Q2 obsahuje vstupy pro připojení ultrazvukových , radarových nebo tenzometrických hladinoměrů a na základě předdefinovaných konzumpčních rovnic (závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem pro daný měrný žlab či měrný přeliv) průběžně počítá okamžitý i kumulovaný průtok. Přístroj obsahuje konzumpční rovnice pro všechny běžné typy Parshallových nebo Venturiho žlabů a pro standardní měrné přelivy. Průtok lze počítat i na základě tabulkou zadané závislosti mezi hladinou a průtokem. 

Rychlostní průtokoměr Q2/KDO využívá pro výpočet průtoku KDO sondu, která pracuje na Dopplerově principu měření rychlosti proudění kapaliny.
Změřené hodnoty jsou ukládány do interní paměti přístroje a lze je předávat do databáze na server prostřednictvím  interního GPRS modulu (telemetrická stanice Q2-G).
Robustní provedení kovové skříně s vysokým krytím IP67 a řada autodiagnostických procedur přispívá k vysoké provozní spolehlivosti průtokoměru.

Datahosting na serveru

Průtokoměr doplněný o GSM modul (telemetrické stanice Q2-G, Q2/KDO-G) nebo Wi-Fi modul (telemetrické stanoice Q2-W, Q2/KDO-W) může využívat datahosting zřízený na serveru výrobce. Změřená data se po přenesení na server uloží do databáze a jsou oprávněným klientům kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč.

Sběr dat přes GPRS


Mezi základní služby serveru patří:

 • Vytváření grafů a tabulek za vybrané období
 • Vytváření tisknutelných přehledových měsíčních zpráv (denní průtoky, max., min., graf,...)
 • Exporty vybraných dat do PC klienta  
 • Rozesílání varovných a informačních e-mailů
 • Parametrizace průtokoměru na dálku (měnit lze pouze uživatelsky přístupné parametry)
 • Zobrazení provozního deníku průtokoměru

Základní funkce a vlastnosti průtokoměru

Připojení snímačů a zobrazení měřených hodnot

 • Připojení hladinoměrů a snímačů průtoku přes rozhraní RS485 (Modbus RTUa FINET) nebo přes univerzální vstupy DAV1.. DAV4 (4-20 mA, DCL).
 • Nastavitelná blokace průtoku v průběhu zpětného vzdutí (odtok z měrného místa musí být vybaven sekundárním snímačem hladiny).
 • Nastavitelné zpožděné měření potřebné pro náběh ultrazvukových a radarových hladinoměrů (0 až 250 sec).
 • Ovládání jednotky přes dotykový displej nebo klávesnici.
 • Spolu s okamžitým průtokem je na displeji zobrazována i měřená výška hladiny a celkový proteklý objem od instalace.
 • Možnost současného zobrazení hodnot dvou kanálů v jedné obrazovce nebo cyklické střídání měřených hodnot a grafů.
 • Na displej lze vyvolat archiv denních, měsíčních a ročních sum.
 • Zobrazení přednastavených mezí u grafického zobrazení.
 • Automatické nastavení jasu displeje podle okolního osvětlení.

Binární výstupy - relé:

 • Dvě relé, spínací kontakt  250 V/ 4 A, v klidu rozepnuto.
 • Dvě polovodičová relé, výstup 0/12 V-2 A, v klidu 0 V.
 • Možnost ovládat další relé v rozšiřujících externích  modulech.
 • Limitní, časové a logické řízení vlastních i externích relé.
 • Funkce vzorkovač krátce sepne relé po protečení nastaveného objemu vody.

 

Analogové výstupy průtokoměru 4-20 mA

 • Dva aktivní proudové výstupy 4-20 mA oddělené od napájecího napětí.
 • Nastavení výstupů 0/4 - 20 mA, rozlišení <0,001 mA.
 • Možnost ovládat další proudové výstupy v externích modulech MAV421 a MAV422.

Rozhraní průtokoměru

 • USB pro parametrizaci a načítání archivovaných dat (USB mini).
 • RS485 pro připojení snímačů a řízení externích modulů.
 • RS485 pro předávání dat do nadřazeného systému (Modbus RTU).

Záznam dat do interní datové paměti

 • Datalogger - datová paměť pro >500.000 hodnot (více než roční záznam dat).
 • Nastavitelný interval archivace od 10 s do 24 h.
 • Možnost vyvolat archivovaná data na displej jednotky (grafy).
 • Záznam stavu binárních kanálů (vstup do objektu, ...).
 • Záznam stavových událostí (výpadky nap., poruchy snímačů).
 • Měření a záznam dat aktivní i v době výpadku externího napájení

Systém varovných, info a řídících SMS (Q2G):

 • Telefonní seznam pro 48 adresátů, sdružování do 3 skupin.
 • 48 nastavitelných varovných SMS zpráv aktivovaných. dosažením mezní hodnoty, výpadkem nap., sep/roz BI, ...).  
 • Informativní SMS sestavené na základě příkazového řádku nebo dotazové SMS (aktuální hodnoty, maxima, minima, sumy,  ...).
 • Povelové příkazy a SMS pro ovládání a simulaci výstupů (binárních i analogových), vynucené odeslání dat na server, ...).

GPRS (telemetrická stanice Q2-G).

 • Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
 • Přechod na častější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Odesílaní dat přímo na email nebo FTP server (denní reporty).
 • Parametrizace a upgrade FW prostřednictvím serveru.
 • Zálohování aktuálních parametrických souborů na serveru.

 

Volitelné montážní příslušenství

Montážní nerezový držák KR2-V tvoří zároveň kryt průtokoměru před deštěm a slunečním zářením.

držák pro Q2

Držák se na svislou nosnou konstrukci upevňuje pomocí jednoho třmenu 1,5”,2” nebo 2,5”.

Spolu s průtokoměrem Q2 lze objednat také montážní držák KR2-H uzpůsobený pro horizontální nosnou konstrukci.

Doporučené typy snímačů a sond


Ultrazvukové hladinoměry

Nejčastěji používané hladinoměry pro sledování množství vypouštěných odpadních vod. Pro tyto hladinoměry je charakteristická bezkontaktní měřící metoda vhodná i pro vysoce znečištěné odpadní vody, vysoká přesnost a spolehlivost měření.

V nabídce máme dále různé typy držáků ultrazvukových hladinoměrů uzpůsobené pro základní Parshallovy žlaby a měrné přelivy. Speciální nerezové držáky jsou konstruovány i pro instalaci ultrazvukových hladinoměrů na mostní konstrukce a jiné stavební objekty nacházející se nad sledovanou vodní hladinou.


Tenzometrické hladinoměry

Velmi často používané hladinoměry mají široké uplatnění pro jejich poměrně snadnou instalaci (nevyžadují konstrukci nad měřenou vodní hladinou) a nízkou pořizovací cenu.

Při měření průtoku odpadních vod prostřednictvím měrných profilů lze obvykle hladinoměr umístit do jímky před přeliv, při měření průtoků v řekách se hladinoměry umísťují před měřící práh či do míst, která jsou trvale zaplavována i při nízkých vodních stavech a v zimě nezamrzají.

 


Rychlostní KDO sonda

KDO sonda pracuje na Dopplerově principu a jejím výstupem je rychlost pohybu vody nad sondou. Proto se KDO sonda umisťuje na dno koryta nebo jiného předem definovaného profilu a spolu s ultrazvukovým nebo tenzometrickým hladinoměrem slouží jako zdroj vstupních signálů pro následný výpočet okamžitého průtoku i proteklého objemu v modifikované jednotce Q2/KDO (Q2/KDO-G).

 


Člunkový překlápěcí průtokoměr

Pro sledování malých průtoků do 5 l/s lze požít i člunkový překlápěcí průtokoměr s pulsním výstupem. Nerezové robustní provedení včetně ložisek predurčuje tento typ průtokoměru pro dlouhodobý bezúdržbový provoz, který však může být zatížen větší chybou měření při zvýšených průtocích. Tento typ průtokoměru je vhodný pouze pro vody bez kalů a mastných nečistot, u které nebude docházet k usazování nánosů na stěnách člunků.

 


Radarové hladinoměry

Pro tento typ hladinoměrů je charakteristická vysoká absolutní přesnost měření (jednotky mm) i při měřících rozsazíh od 1 až do 25 m. Radarové hladinoměry jsou vhodné pro měření hladin v řekách nebo při sledování hladin v silách a vysokých jímkách, kde se uplatní jejich široký měřící rozsah.

V nabídce máme několik typů těchto hladinoměrů lišících se měřícím rozsahem (typ použité antény) a provedením (potravinéřské provozy, teplotně namáhané provozy, ...)

 


 

 

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Počet měřících kanálů4x průtok + 4x hladina
Kapacita datové pamětivíce než roční záznam, cyklické rolování
DisplejRGB 3,5”, rozlišení 320x240 px., řízené podsvětlení
Klávesnice8 hmatníků, mechanická odezva stisku
DAV vstupy4x 4(0)-20mA, DCL (pro snímače USX000)
Binární vstupy4 vstupy, aktivní stav-sepnutí s GND (OK, kontakt)
Binární výstupy2x relé 250 V, 4A; 2x polov. relé 0/12 VDC, 2A
Analogové výstupy2x aktivní galvanicky oddělený výst. 4-20 mA
Volitelný systém napájení12-24 VDC, 180-250 VAC/50 Hz nebo pouze akumulátorové 12V /7 - 45 Ah s/bez solárního panelu
Doba provozu z akumulátoruaž 6 měsíců dle četnosti přenosů (Q2-G)
Řízené napájení připojených snímačů2 sekce, nastavitelné napětí 6 až 18 V DC
Autodiagnostikaproud ze zdroje a proud odebíraný snímači, napájecí napětí,teplota a rel. vlhkost uvnitř průtokoměru,...
Čekání na náběh ultrazvukových a radar. snímačů0-240 s
Hodiny reálného časuprůběžná synchronizace přes GPRS
GSM modemQuad-band 850/900/1800/1900MHz (Q2G)
Pracovní teplotní rozsah-20 až +60 °C
Rozměry (v x š x h)130 x 160 x 85 mm
Hmotnost1480 g včetně záložní Li-Ion baterie
KrytíIP67, robustní kovový odlitek
Dokumentace: 
Datasheet
Q2
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
H7
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet